Nasze publikacje

Artykuły dotyczące zagadnień technicznych, teoretycznych i praktycznych, z sektorów przemysłu i energetyki

1. Rodacki K., Zając B., Kwiecień A., Tekieli M., Furtak K., The Strength of Wooden (Timber)-Glass Beams Combined with the Polyurethane Adhesive - DIC and Finite Element Analysis, Structural Analysis of Historical Constructions – An Interdisciplinary Approach, ISBN 978-3-319-99440-6, Lima 2018, RILEM, s. 315-322;


2. Kwiecień A., Rodacki K., Zając B., Kozik T., Mechanical Behavior of Polyurethane Adhesives Applied to Timber Joints in Repair of Historical Timber Structures, Structural Analysis of Historical Constructions – An Interdisciplinary Approach, ISBN 978-3-319-99440-6, Lima 2018, RILEM, s. 1603-1612;


3. Rodacki K., Tekieli M., Furtak K., Contactless optical measurement methods for glass beams and composite timber-glass I-beams, Measurements Journal, vol. 134, 2019, s. 662-672;


4. Rodacki K., Furtak K., Numerical analysis of crack development of timber-glass composite I-beams in the extended finite element method (XFEM), Composite Structures, vol. 209, 2019, s. 349-361;


5. Furtak K., Rodacki K., Experimental investigations of load-bearing capacity of composite timber-glass I-beams, Archives of Civil and Mechanical Engineering, vol. 18 (3), 2018, s. 956-964;


6. Rodacki K., Mieszczak M., Metody projektowania zespolonych belek drewniano-szklanych w świetle badań eksperymentalnych, Świat Szkła, nr 11, 2017, s. 39-43;


7. Rodacki K., The load-bearing capacity of timber-glass composite I-beams made with polyurethane adhesives, Civil and Environmental Engineering Reports, nr 27 (4), 2017, s. 105-120;


8. Rodacki K., Mieszczak M., Belki zespolone drewniano-szklane jako innowacyjne elementy nośne, BUILDER, nr 4, 2017, s. 88-90;


9. Rodacki K., Wpływ zmiennej temperatury i wilgotności na rozkład naprężeń w zespolonych belkach drewniano-szklanych, Przegląd Budowlany , nr 2, 2017, s. 24-28;


10. Rodacki K., Projektowanie fundamentów pod pompy o pionowej osi obrotu, Materiały Budowlane , nr. 7, 2016, s. 95-98;


11. Rodacki K., Furtak K., Metody analityczne projektowania belek zespolonych drewniano-szklanych, Przegląd Budowlany, nr 4, 2016, s. 24-31;


12. Rozlach M., Depta J., Rodacki K., Projektowanie pylonu komunikacyjnego elektrowni Turów, Materiały Budowlane , nr 5, 2016, s. 6-7;


13. Rodacki K., Mieszczak M., Sterowanie systemami ogrzewania i wentylacji a oszczędność energii, Rynek Instlacyjny, nr 3, 2015, s. 22-26;


14. Rodacki K., Analysis of the influence of wood framed dome joint rigidity on inner forces distribution, Czasopismo Techniczne. Budownictwo, zeszyt 5-B (19), 2014, s. 241-248;


15. Zmarlak.M Projekt Jaworzno 910 MW konstrukcje żelbetowe płyt fundamentowych obiektów budynku głównego, Informator Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Nr 3(55) 2017