Nasz zespół

Doświadczeni projektanci z wszechstronną wiedzą o absolutnej koncentracji na prowadzonych projektach


Konrad Rodacki

| Prezes Zarządu 

Jestem zawsze gotowy do podejmowania nowych wyzwań, a nabyte doświadczenie pozwala mi skutecznie prowadzić procesy inwestycyjne oraz projektowe. Kierując procesem inwestycyjnym skupiam się głównie na wszechstronnej analizie wszystkich elementów tego procesu, realizując przyjęte wcześniej założenia. W obrębie moich zainteresowań zawodowych, oprócz prowadzenia inwestycji oraz procesu projektowego, znajduje się również wszechstronna znajomość procesu projektowania konstrukcji budowlanych.

Krzysztof Madaj

| Kierownik Projektu


Przez lata pracy nauczyłem się pokory w ocenie sytuacji.  Życie zawodowe opieram na dążeniu do wypracowania najlepszych rozwiązań w danej sytuacji i otaczaniu się ludźmi, którzy potrafią i chcą więcej. Pasjonat sportu, wielokrotny uczestnik długodystansowych biegów na orientację.Michał Tempiński

| Główny Architekt


Jako Architekt z uprawnieniami od 2014 roku, pracując w zawodzie od 2010 r. staram się odnaleźć właściwą ilość, wielkość oraz formę dla zamierzonego projektu. Poruszam się w obszarach projektów przestrzeni miejskiej, budynków mieszkalnych i usługowych, obiektów opieki zdrowotnej i przemysłowych.

Zdobyte doświadczenie i wiedzę wykorzystuję w swojej pracy, ale to pasja sprawia, że w pełni oddaję się temu co robię. Dbam o to by przyjmowane rozwiązania pozwalały na wygodne oraz ekonomiczne użytkowanie projektowanego obiektu na przestrzeni lat. Lubię wyzwania i stawiam na samorozwój. 


Maciej Nitka

| Architekt

Jestem członkiem Izby Architektów RP od 2002 r., w tym m.in. członkiem Zespołu Rzeczoznawców i Zespołu Ochrony Zabytków przy Radzie Małopolskiej OIA. Mam uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz do kierowania robotami budowlanymi od 1991 r. Moja praktyka projektowa i budowlana to 35 lat doświadczeń zawodowych, m.in. w Biurach Projektów w Lublinie i Krakowie. Od 1991 r. we własnej pracowni Maciej Nitka Pracownia Architektury prowadzę tematy w obszarach: obiektów użyteczności publicznej, zabytkowych, przemysłowych, mieszkalnych oraz opracowania urbanistyczne.


Mateusz Wierzba

| Architekt

Dociekliwość to moje drugie imię, więc zawsze staram się rozpracować problem i znaleźć jak najlepsze rozwiązanie.  W życiu zawodowym wykazuje się wielkim zaangażowaniem i nakładem pracy w powierzone mi zadania. Czuje dużą odpowiedzialność za jak najlepsze ich zrealizowanie.

Miłośnik piłki nożnej i wędrówek górskich.

Agnieszka Kocima

| Konstruktor

Od 2005 r. zajmuję się zawodowo budownictwem. Jestem absolwentką Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Od 2013 r. posiadam uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Pracując przez lata w korporacji projektowej miałam okazję zetknąć się z dużymi projektami przemysłowymi, poznać zasady pracy wielobranżowej i rozpocząć przygodę z programem Tekla Structures. Przyjemność sprawia mi poznawanie tajników modelowania 3D CAD, co przynosi efekty w postaci uczestnictwa w ciekawych projektach.


Stefan Pacyński

Mam w swoim dorobku zawodowym pracę naukową, działalność biznesową w energetyce, nawiązywanie i rozwijanie relacji z partnerami zagranicznymi, zarządzanie w energetyce, a ostatnio kierowanie projektem z zastosowaniem innowacyjnej technologii wykorzystującej węgiel. Mam nadzieję, że moje wieloletnie doświadczenie przysłuży się firmie nowoczesnej i z coraz większym powodzeniem rozwijającej się w obszarze nowoczesnych technologii.


Błażej Ślązak

| Projektant Konstrukcji

Moje doświadczenie zawodowe zdobyłem przy największych projektach branży energetycznej w Polsce współpracując z firmami krajowymi, jak również zagranicznymi. Przez prawie 20 lat praca nauczyła mnie, aby otaczać się specjalistami w swojej dziedzinie, wspólnie określać cele i razem je realizować, ponieważ projektowanie i późniejsza realizacja zależy od zgranego i odpowiedzialnego zespołu. Przydzielone zadania realizuję z dużym zaangażowaniem szukając najbardziej optymalnych rozwiązań pod względem wykonawczym, jak również projektowym.