Nasze realizacje

Zobacz zrealizowane przez nas projekty z sektora energetyki i przemysłu

Blok kogeneracyjny na terenie PGE EC KIELCE

Blok Gazowy Kogeneracyjny w oparciu o turbozespół gazowy o nominalnej mocy elektrycznej ok. 8 MWe (w warunkach ISO) z wodnym kotłem odzysknicowym o osiągalnej mocy cieplnej w wodzie sieciowej ok. 14 MWt. Blok w całości zrealizowany w formie niezależnych składów zewnętrznych wpływających na jego pełną elastyczność i prostotę późniejszych modyfikacji. Dostawa elementów bloku w formie kompaktowych zabudów kontenerowych lub niewielkich budynków pozwala skrócić czas i koszt realizacji przy zachowaniu pełnej funkcjonalności.


Szacowana wartość inwestycji: 49 000 000 PLN

WTTP POSCO E&C Warszawa


Projekty wykonawcze i warsztatowe podestów w zakresie nowobudowanego ZUSOK Warszawa. Podesty stalowe w ramach budynków kotłowni i maszynowni, realizowane w oparciu o przekazywane modele 3D konstrukcji. Wszystkie elementy podestów projektowane i koordynowane w modelu 3D konstrukcji.

Kotłownia gazowa Schumacher Packaging w Myszkowie

Kompleksowe przygotowanie koncepcji technologiczno-architektonicznej nowych obiektów energetycznych na terenie zakładów papierniczych w Myszkowie. Obiekty realizowany w celu zamiany sposobu produkcji pary technologicznej z węgla kamiennego na biogaz, gaz LNG oraz RDF.


Remont galerii nawęglania bloku 14 Elektrowni Bełchatów

Przedmiotem zadania projektowego był remont zniszczonego w wyniku pożaru mostu nawęglania nowego bloku energetycznego elektrowni Bełchatów. Z uwagi na znaczne odkształcenia termiczne elementów mostu w czasie oddziaływania pożaru zadanie rozpoczęto od kompleksowej inwentaryzacji i skanu 3D całości konstrukcji. W kolejnych krokach zaprojektowano wzmocnienia mostu oraz sam proces ich montażu na pracujących przenośnikach mostu. Kompleksowe podejście do procesu projektowego pozwoliło tak dobrać technologię prac aby nie wpływać na pracę samego bloku.

  • Projektowanie w branży architektoniczno-konstrukcyjnej
  • zarządzanie i koordynacja projektowaniem
  • prowadzenie i koordynacja modelu 3d
  • pełnienie funkcji generalnego projektanta

Szacowana wartość inwestycji: 50 000 000 PLN
Blok gazowy CCGT 74MW w SYNTHOS Oświęcim

Blok CCGT o mocy turbiny gazowej równej 74MW zlokalizowany na terenie zakładów przemysłowych Synthos SA. Blok gazowy realizowany jako niezależnyukład technologiczno-konstrukcyjny przy turbinie parowej zabudowanejw obiekcie istniejącym na adaptowanym fundamencie. Projekt łączył ze sobą łatwość kształtowania nowych obiektów w formie nowych obiektów oraz optymalizację kosztową Inwestora dzięki częściowemu wykorzystaniu obiektów istniejących.

  • Kompleksowe projektowanie w branży architektoniczno-konstrukcyjnej
  • zarządzanie i koordynacja projektowaniem
  • prowadzenie i koordynacja modelu 3d

Szacowana wartość inwestycji: 640 000 000 PLN